Zijn investeringen in bodemorganische stof de moeite waard voor een waterbeheerder? 

Bodemorganische stof staat volop in de belangstelling als een mogelijkheid om effecten van klimaatverandering op het watersysteem te bufferen. Vanuit die gedachte wordt een pleidooi gehouden voor het verhogen van het organische stofgehalte van de bodem door de aanvoer van extra organische materiaal. Het is echter de vraag wat dergelijke investeringen opleveren voor de vochtleverantie in droge periodes, de oppervlakkige afstroming in natte periodes.

Lees hier een in Water Matters (april 2019) verschenen artikel met betrekking tot dit onderwerp waaraan Romke Postma van het NMI heeft meegeschreven.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Romke Postma, e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., tel. 06 4602 0776

 

 

Written by Anneke van Dijken