Gescheurd grasland kan meer dan 100 stikstof per hectare naleveren. Volgt er mais, dan is in het eerste jaar na scheuren alleen een N-rijenbemesting voldoende. Dit adviseert de Commissie Bemesting Grasland en Voedergewassen.

Lees verder

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Wim Bussink

Tel. 06 2903 7096, e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Written by Dirk Thijssen