Volgt er herinzaai na het scheuren van grasland dan heeft de eerstvolgende grassnede genoeg aan 30 kilogram stikstof per hectare. Bij inzaai van grasland op bouwland is er in de eerste jaren na inzaai extra stikstof nodig voor de opbouw van een nieuwe graszode, is het advies van de Commissie Bemesting Grasland en Voedergewassen.

Lees verder

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Wim Bussink

Tel. 06 2903 7096, e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Written by Dirk Thijssen