Op 7 september j.l. heeft NMI samen met Vereniging Afvalbedrijven en het Nutrient Platform een workshop georganiseerd over organische stof. Daarbij lag de focus op de kansen en risico’s die samenhangen met het gebruik van organische reststromen als meststof of bodemverbeteraar in de Nederlandse landbouw. Dat dit onderwerp leeft, bleek uit de grote belangstelling voor de bijeenkomst, die werd gehouden bij Waterschap Rijn & IJssel te Doetinchem. De ruim 60 aanwezigen waren afkomstig uit beleid, waterschappen, onderzoek en bedrijfsleven en zorgden voor een levendige discussie. Download hier het verslag en de presentaties van de bijeenkomst.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Romke Postma, e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., tel. 06 4602 0776

Written by Anneke van Dijken