Tijdens de jaarlijkse themamiddag van de Commissie Bemesting Grasland en Voedergewassen (CBGV) op 6 februari 2020 staan de verschillende aspecten van mais en gras in vruchtwisseling of continu telen centraal. Er zijn veel vragen en beelden over wat een goede aanpak is en wat daarvan de conquenties voor onder andere bemesting en productie zal zijn.

Wim Bussink van het NMI zal aan deze themadag een bijdrage leveren. Meer informatie over dit onderwerp vindt u op de website van de Verantwoorde Veehouderij.

Bekijk hier het volledige programma van de themamiddag.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Wim Bussink, email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., tel. 06 2903 7096 

De kwaliteit van het grond- en oppervlaktewater in Nederland is de afgelopen decennia weliswaar verbeterd, maar is op veel plekken nog niet op orde. De landbouwsector lanceerde daarom in 2017 een lijst met vrijwillige maatregelen om uitspoeling van meststoffen tegen te gaan. Om het nemen van maatregelen makkelijker te maken is een kaart ontwikkeld die voor elk landbouwperceel in Nederland aangeeft welke vrijwillige maatregelen kansrijk zijn. Deze maatregelenkaart is voor iedereen beschikbaar en wordt in 2020 verder doorontwikkeld. De kaart biedt een basis om met verschillende partijen te werken aan een betere waterkwaliteit.

Lees hier het in H2O verschenen artikel verder.

Start hier de door NMI in samenwerking met WEnR, Deltares, KWR, RIVM en Boerenverstand ontwikkelde applicatie en bekijk hier de tweet met betrekking tot de maatregelenkaart.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Debby van Rotterdam, e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., tel. 06 2517 9329

Datum: 9 januari 13.30-16.00 uur 
Locatie DSV, Landgoed Zelder 1, 6599 EG

In Noord-Limburg is een groep melkveehouders aan de slag in een waardenetwerk met praktische (bewezen) maatregelen om de nitraatuitspoeling te verminderen om zo te voldoen aan het 50 mg NO3/l criterium. De afgelopen 2 jaar zijn acties uitgevoerd op het gebied van bodem- en gewasmanagement gericht op een hoge N-benutting en een lage N-uitspoeling. De grootste uitdaging betreft daarbij de teelt van mais. Gedurende beide jaren zijn allerlei metingen uitgevoerd in zomer en herfst om te laten zien of de acties effect sorteren.

Op deze middag informeren we u over de behaalde resultaten en wat het voor de ondernemers heeft opgeleverd. U bent van harte welkom.

Downlaod hier de uitnodiging/programma

Met de KringloopWijzer Bodem worden aan melkveehouders praktische adviezen gegeven voor verbetering van het bodembeheer. Er is aandacht voor de bodemkwaliteit, opbrengst en bemesting, en duurzaamheid. Uitgangspunt voor de KringloopWijzer Bodem zijn de bedrijfseigen data zoals die in de centrale database van de KringloopWijzer beschikbaar zijn. Een meer uitgebreide praktijktest zowel inhoudelijk als technisch is gewenst voordat het adviesinstrument op grote schaal beschikbaar komt.

Lees verder

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Wim Bussink, e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., tel. 06 2903 7096

Op de mais- en graslandpercelen van tien Noord-Limburgse melkveehouders zijn de afgelopen twee jaar maatregelen toegepast om de nitraatuitspoeling naar het grondwater terug te dringen. Het waardenetwerk loopt nu ten einde en de resultaten zijn erg positief.

Lees hier het in Nieuwe Oogst verschenen artikel met betrekking tot dit onderwerp