Bent u betrokken bij de waterkwaliteit in het landelijk gebied en de invloed van de landbouw hierop? En wilt u meer weten over haalbare maatregelen om de waterkwaliteit te verbeteren? In deze cursus krijgt u inzicht in de bodemprocessen, hun invloed op de waterkwaliteit en de invloed van het agrarisch management op de uit- en afspoeling van nutriënten. Ook is er ruimte voor uw eigen casuïstiek. Schrijf nu in en ga in gesprek met onze experts.

Meer informatie

De grondgebonden landbouw kent vele uitdagingen en steeds meer agrariërs ervaren daarin tegenstrijdige boodschappen. Zo moet de sector de uit- en afspoeling van nutriënten naar het water en de verliezen van ammoniak verminderen. Tegelijkertijd is er een groeiende vraag naar meer weidegang, meer vogels en insecten, meer biodiversiteit en meer koolstofopslag. Na de Kansenkaart voor Waterkwaliteit en voor Agrobiodiversiteit in dit artikel de kansen voor Klimaat.

Lees hier een in V focus verschenen artikel met betrekking tot dit onderwerp, geschreven voor Gerard Ros van het NMI in samenwerking met Frank Verhoeven van Boerenverstand.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Gerard Ros, tel. 06 2951 3812, e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

In Utrecht en Noord-Holland is een pilot gestart met het kringlooplandbouw beheerpakket. Het kringlooppakket is ontwikkeld om een meer integrale aanpak van nutriënten op bedrijfsniveau te stimuleren door maatregelen te nemen die resulteren in een effectiever gebruik van meststoffen en de bodem, en die nutriënt-verliezen naar de omgeving beperken. Het pakket is binnen de pilot door de collectieven Water, Land en Dijken (WLD) en Rijn, Vecht en Venen (RVV) uitgerold bij respectievelijk 10 boeren in Noord-Holland en 10 boeren in Utrecht. Het pakket omvat een vijftal vaste maatregelen en een groot aantal flexibel te kiezen maatregelen en is het product van een nauwe samenwerking tussen boeren, collectieven (WLD en RVV), BoerenNatuur, waterschappen (AGV, HdSR en HHNK), PPP-Agro advies, LTO-projecten en NMI.

Lees verder

 

Begin 2018 is NMI het project: ‘Natuur inclusieve landbouw met de voederbiet’ opgestart in samenwerking met New Businesses Agrifood, Waterschap Rivierenland, Waterschap Vallei en Veluwe, Waterschap Rijn en IJsel, de Nederlandse Jagersvereniging, Agruniek Rijnvallei en 2 melkveehouders, een akkerbouwer en een veehouder. Samen met deze partners gaan we de voederbiet herintroduceren in het Gelderse landschap.

Lees verder

In januari is NMI een nieuw waardenetwerk gestart in de Provincie Limburg: ‘Meer maatwerk met stikstofbemesting en gewasmanagement op melkveebedrijven’. Het doel van het waardenetwerk is om de uitspoeling van nitraat terug te dringen tot onder de norm van 50 mg nitraat per liter. Op melkveebedrijven zijn er een aantal situaties met een groter risico op uitspoeling van nitraat richting het grondwater.

Lees verder