Nieuwsbrief 5 - 2017

Kunt u deze e-mail niet goed lezen, klik dan NIEUWSBRIEF
Nieuwsbrief 5, jaargang 5 17 December 2018

NMI wenst u fijne feestdagen en alle goeds voor 2018!

Winnaar Farmhack: MaxiMi, op weg naar een nieuw mineralenbeleid

NMI was aanwezig op de MestHack in oktober op de Dairy Campus. Hier hebben zij zich samen met experts gebogen over creatieve ideeën voor vernieuwingen van het mineralenbeleid en optimalisatie van bemesting op melkveebedrijven. Gerard Ros ontwikkelde met zijn team een tool om milieuprestaties te maximaliseren door gebiedspartijen weer verantwoordelijk te maken voor de kwaliteit van de leefomgeving. Hiermee werden ze het winnende team van de FarmHack. Via een slimme combinatie van sensoren, databronnen en nieuwe governance structuren komt het oorspronkelijke doel van mestwetgeving weer in het middelpunt: een gezonde bodem- en waterkwaliteit met veel biodiversiteit. Job de Pater won met zijn team de tweede prijs: een applicatie die ondernemers gericht advies geeft om de gift van dierlijke mest en kunstmest optimaal te benutten. 

Voor meer informatie:
https://www.farmhack.nl/winnaar-maximi-op-weg-naar-nieuw-mineralenbeleid/

of neem contact op met Gerard Ros, e-mail gerard.ros@nmi-agro.nl, tel. 06 2951 3812 of Job de Pater, tel. 06 1145 6227, e-mail job.depater@nmi-agro.nl
 

Terugdringen nitraatuitspoeling in Limburg


 

NMI is initiatiefnemer van twee nieuwe projecten die gericht zijn op het terugdringen van de nitraatuitspoeling in de Provincie Limburg. De tweejarige projecten gaan op 1 januari 2018 van start en worden mogelijk gemaakt door een subsidie die door de Provincie wordt verleend in het kader van de regeling ‘Waardenetwerken’. Het doel is om de grondwaterkwaliteit te verbeteren door de implementatie van maatregelen op agrarische praktijkbedrijven.

Lees verder
 

Themamiddag Bemesting Akkerbouw van 30 november j.l.

De Commissie Bemesting voor de Akkerbouw en Vollegrondsgroenteteelt (CBAV) heeft op 30 november j.l. een themamiddag gehouden in Putten. Romke Postma van NMI heeft tijdens de themamiddag een presentatie verzorgd over de differentiatie van bemestingsadviezen voor stikstof. Daarbij gaat het vooral om de vraag welke mogelijkheden er zijn om in de adviezen beter rekening te kunnen houden met verschillende omstandigheden. De presentatie is gehouden in het kader van een project dat NMI samen met PAGV-WUR heeft gevoerd voor BO Akkerbouw. 

De presentaties van de themamiddag staan on line op: https://www.handboekbodemenbemesting.nl/nl/handboekbodemenbemesting/-Themadag-Bemesting-Akkerbouw-optimaal-bemesten-binnen-nieuwe-mestbeleid.htm


Expert Talk over stikstofverontreiniging in Keulen - 29/30 november

Nutriënten worden in de vorm van mestproducten vanuit Nederland geëxporteerd naar het omringende buitenland. NMI is regelmatig betrokken bij projecten waarin adviezen worden uitgebracht over landbouwkundige, wettelijke en economische vraagstukken die daarbij aan de orde zijn. Dit is bijvoorbeeld ook het geval in het Interreg NWE-project ReNu2Farm over recycling van meststoffen, dat net van start is gegaan. We houden daarom de wet- en regelgeving in het buitenland in de gaten en het was de reden dat Imke Harms een bezoek heeft gebracht aan een Expert Talk over stikstofverontreiniging in Keulen.
 
Lees verder

Soil for Life
Nieuwe Kanaal 7c, 6709 PA Wageningen e-mail: nmi@nmi-agro.nl
tel. + 31 (0)6 29 03 71 03 www.nmi-agro.nl
Powered by AcyMailing