Allen voor één, één voor allen! Vernieuwing door praktijkonderzoek.

"Expert judgement"

"Bodemecologie in plaats van bodemkunde"

"Duurzaam bodembeheer:
de zaak fosfaat"

"Boerenwijsheid is zo gek nog niet"