Tijdens het Irish Environmental Researchers Colloquium (ENVIRON 2019) op 17 april 2019 in Carlow, Ierland, zullen de eerste resultaten van het NW Europe Interreg project ReNu2Farm worden gepresenteerd. Imke Harms van NMI zal de uitkomsten presenteren over de vraag naar herwonnen nutriënten en organisch stof in Noordwest-Europa.Waar ligt de markt voor herwonnen meststoffen en op welke wijze kunnen producenten daarbij het beste aansluiten? Laura van Schöll van NMI geeft een overzicht over wet- en regelgeving rond van circulaire meststoffen, waarbij tevens de recente ontwikkelingen rond de EG-meststoffenverordening aan de orde komen. Welke belemmeringen worden daarmee opgelost en welke uitdagingen liggen nog voor ons?

Meer informatie over de conferentie hier en meer informatie over het NW Europe interreg project ReNu2farm hier