Items in deze nieuwsbrief:

  • Van landbouw naar natuur in het Drents-Friese Wold
  • Stakeholderbijeenkomst EU-project Cantogether
  • Meetmethoden nitraat in lössgronden
  • De CBAV gaat door onder de vlag van BO-Akkerbouw
  • EU Climate Cafe

Lees hier onze nieuwsbrief

 

Nieuw EU-project "Climate Cafe"

Op een snikhete dag in juli vond de eerste stakeholder meeting plaats die NMI in het kader van het nieuwe EU-project Climate Cafe organiseerde. Doel van het project is klimaat-slimme landbouw voor Europa te ontwerpen: teelt- en bedrijfssystemen die optimaal voorbereid zijn op toekomstige klimaatveranderingen. Het betreft strategisch wetenschappelijk onderzoek in het kader  van FACCE ERA-Net.

Lees hier het volledige bericht

Items in deze nieuwsbrief:

  • Nieuwe rekentool organische stof
  • Resultaten praktijknetwerk gepresenteerd tijdens Bodemdag VeenkoloniĆ«n
  • Onderzoek naar stabiliteit compost
  • Posterpresentatie tijdens 18e EGF-symposium
  • Cursus landbouw- en waterkwaliteit

Lees hier onze nieuwsbrief

 

Nutriënten Management Instituut NMI BV gaat verhuizen

NMI BV is per 31 augustus 2015 verhuisd naar: 
Nieuwe Kanaal 7c 
6709 PA Wageningen 

Het (nieuwe) algemene telefoonnummer is (06) 11 76 77 89

Ook ons postadres is per 31 augustus a.s.: 
Nieuwe Kanaal 7c 
6709 PA Wageningen

Vriendelijk verzoeken wij u onze nieuwe gegevens op te nemen in uw administratie.

Nieuwe rekentool organische stof voor Milieukeurtelers

Er is een nieuwe rekentool beschikbaar voor de open teelten, waarmee de organische
stofbalans kan worden berekend. De tool is beschikbaar voor bedrijven in de
akkerbouw, vollegrondsgroenteteelt en de boomkwekerij en zal worden gebruikt
door Milieukeurtelers.
De tool is een hulpmiddel voor agrarische ondernemers om de bodemkwaliteit op peil
te houden door voldoende aanvoer van organische stof, wat bij de strenger
wordende gebruiksnormen steeds moeilijker wordt. Organische stof speelt een
cruciale rol voor veel bodemfuncties, waaronder het vochthoudend en bufferende
vermogen van de bodem en het functioneren van het bodemleven. Bovendien is het
gebruik van organische stof belangrijk voor het sluiten van
nutriëntenkringlopen.

Lees hier het volledige bericht en/of ga rechtstreeks naar de rekentool.