Items in deze nieuwsbrief:

  • Naar een nieuw bemestingsadvies in de akkerbouw: aardappelen
  • NMI werkt mee aan het Bodem Breed symposium
  • Fosfaatonderzoek voor natuurontwikkeling in Utrechts veenweidegebied
  • Bodemstructuur en bodemverbeteraars
  • Optimale samenstelling van een te exporteren organische meststof uit mestverwerking
  • Najaarsbijeenkomst NBV

Lees hier onze nieuwsbrief

 

Bruggen slaan tussen landbouwkundige en milieukundige doelen

Showcases van het programma Duurzame Ontwikkeling van de Ondergrond van de SKB zijn er op gericht om structurele oplossingsrichtlijnen en bijdragen te leveren aan de maatschappelijke vraagstukken van deze tijd.
NMI maakt deel uit van het consortium van de showcase "De bodem als basis voor duurzame landbouw en schoon water".

Lees hier verder over deze showcase

Demetertool: een gecombineerde aanpak van twee bodemgerelateerde milieuproblemen

De landbouwbodems in Vlaanderen en Nederland worden gekenmerkt door een hoog nutriëntengehalte veroorzaakt door de bemestingsdruk. Dit terwijl de bodemkwaliteit en de hoeveelheid organische stof er in Vlaanderen de voorbije 15 jaar sterk op achteruit gingen. Is het mogelijk hiervoor een oplossing te bieden zonder één van beide problemen te versterken?

Vanuit deze gedachtegang is het project Demeter ontstaan, waarin de Vlaamse Landmaatschappij (VLM), de Universiteit van Gent (UGent) en NMI samenwerken.

Lees hier een in Bodem verschenen artikel m.b.t. dit onderwerp

Boer wordt dataspecialist

Vakmanschap verandert door big data. Al 50 jaar is de landbouw data aan het verzamelen. Er zijn inmiddels zoveel data dat er sprake is van big data. Tijd voor de volgende stap, namelijk big data vertalen naar de dagelijkse bedrijfsvoering

Lees hier een in Boerderij verschenen artikel m.b.t. dit onderwerp

Optimaal bemesten van gras en maïs op zandgrond

Met de steeds strenger wordende stikstof- en fosfaatgebruiksnormen, wordt het steeds belangrijker om optimaal te bemesten en een goede bodemvruchtbaarheid te stimuleren. Vanuit deze gedachte is een waaier ontwikkeld als praktisch hulpmiddel voor het optimaliseren van de bemesting. De waaier wordt in de praktijknetwerken en studiegroepen van NMI verspreid. 

Dit product is tot stand gekomen vanuit het praktijknetwerk 'Maïs zaaien met GPS op zand'. Het is een publicatie van DLV Rundvee Advies BV en NMI BV. 

Bemestingkunstmestwijzer1     Bemestingkunstmestwijzer2