De waarde van compost als bodemverbeteraar

Organische stof is cruciaal voor een vruchtbare bodem

Lees hier het volledige bericht, verschenen in het speciale BVOR-nieuwsbulletin

In Boerderij Vandaag van 1 december 2015 verscheen een artikel naar aanleiding van dit bericht.

Items in deze nieuwsbrief:

  • Van landbouw naar natuur in het Drents-Friese Wold
  • Stakeholderbijeenkomst EU-project Cantogether
  • Meetmethoden nitraat in lössgronden
  • De CBAV gaat door onder de vlag van BO-Akkerbouw
  • EU Climate Cafe

Lees hier onze nieuwsbrief

 

Nutriënten Management Instituut NMI BV gaat verhuizen

NMI BV is per 31 augustus 2015 verhuisd naar: 
Nieuwe Kanaal 7c 
6709 PA Wageningen 

Het (nieuwe) algemene telefoonnummer is (06) 11 76 77 89

Ook ons postadres is per 31 augustus a.s.: 
Nieuwe Kanaal 7c 
6709 PA Wageningen

Vriendelijk verzoeken wij u onze nieuwe gegevens op te nemen in uw administratie.

Nieuw EU-project "Climate Cafe"

Op een snikhete dag in juli vond de eerste stakeholder meeting plaats die NMI in het kader van het nieuwe EU-project Climate Cafe organiseerde. Doel van het project is klimaat-slimme landbouw voor Europa te ontwerpen: teelt- en bedrijfssystemen die optimaal voorbereid zijn op toekomstige klimaatveranderingen. Het betreft strategisch wetenschappelijk onderzoek in het kader  van FACCE ERA-Net.

Lees hier het volledige bericht

Items in deze nieuwsbrief:

  • Nieuwe rekentool organische stof
  • Resultaten praktijknetwerk gepresenteerd tijdens Bodemdag VeenkoloniĆ«n
  • Onderzoek naar stabiliteit compost
  • Posterpresentatie tijdens 18e EGF-symposium
  • Cursus landbouw- en waterkwaliteit

Lees hier onze nieuwsbrief