Items in deze nieuwsbrief:

  • FarmWalk
  • Flexibel weiden met gesynchroniseerde voeding: Synchroflex
  • Mineralenconcentraat een goede meststof?
  • Bodemonderzoek en advisering in de Overdiepse Polder
  • Naar een kringloopwijzer voor de akkerbouw

Lees hier onze nieuwsbrief

 

Bodemonderzoek en advisering in de Overdiepse Polder

In opdracht van de aannemerscombinatie ‘Hollandsche Waard Combinatie’ heeft NMI in de periode 2012-2015 verschillende onderzoek uitgevoerd naar de landbouwkundige bodemkwaliteit van nieuw ingerichte percelen in de Overdiepse polder. De resultaten van het onderzoek zijn vertaald in adviezen om de bodemkwaliteit te verbeteren.

Lees verder

Mineralenconcentraat een goede meststof?

NMI is betrokken bij twee recente publicaties over mineralenconcentraat. De conclusie is dat de toepasbaarheid zowel in de melkveehouderij als de akkerbouw beperkt is. Voor de melkveehouderij is de lage N/K-ratio zeer ongunstig en voor de akkerbouw wordt de gift door de lage N/K-ratio beperkt, waardoor een eventuele kunstmeststatus meestal geen meerwaarde biedt.

Lees hier het bericht helemaal en bekijk hier de gehouden presentatie

 

 

 

Naar een kringloopwijzer voor de akkerbouw

NMI en OCI hebben tijdens het symposium “Grond om te boeren” op 8 december j.l. gepresenteerd hoe bedrijfsspecifieke adviezen ten aanzien van een goed bodem- en mineralenbeheer via de Kringloopwijzer Akkerbouw beschikbaar kunnen worden gemaakt voor de praktijk.

De melkveehouderij kent al een aantal jaren de Kringloopwijzer. Het doel van de Kringloopwijzer is om het management te verbeteren door vergroting van de kennis over de nutriëntenstromen op het bedrijf. Verder worden de werkelijke milieuprestaties in beeld gebracht en kan het instrument de generieke normen vervangen, waarmee meer maatwerk wordt geleverd. Voor de akkerbouw is meer maatwerk, waarbij beter rekening wordt gehouden met de bedrijfsspecifieke situatie, ook gewenst. Dit betekent bijvoorbeeld dat een bedrijf dat bovengemiddelde opbrengsten haalt, ook de ruimte moet krijgen om meer te bemesten. LTO en het Ministerie van EZ zijn momenteel in gesprek over equivalente maatregelen, die meer maatwerk voor de akkerbouw moeten bieden. Daarnaast moet de bodem echter niet worden vergeten. NMI heeft tijdens het symposium “Grond om te boeren” op 8 december j.l. met OCI gepresenteerd hoe bedrijfsspecifieke adviezen t.a.v. een goed bodem- en mineralenbeheer via de Kringloopwijzer Akkerbouw beschikbaar kunnen worden gemaakt voor de praktijk.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Romke Postma, tel 06 4602 0776, e-mail romke.postma@nmi-agro of Gerard Ros, tel. 2951 3812, e-mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Bekijk hier de presentatie

 

Let bij het opstellen van het bemestingsplan op kali

Kalibemesting is een belangrijk onderdeel van het bemestingsplan, omdat kali effect heeft op opbrengst en kwaliteit, met name bij aardappelen. Het kali-advies hangt af van de gewassen in het bouwplan, de grondsoort en de kali-beschikbaarheid. Op kleigrond kan kali in het najaar worden toegediend met een chloridehoudende meststof, zoals K-60.

Lees het bericht verder op de website van het Handboek Bodem en Bemesting