Posterpresentaties tijdens 18e EGF-symposium

Het NMI heeft tijdens het 18e EGF-symposium getiteld "Grassland and forages in high output dairy farming systems" een viertal posters gepresenteerd over lopende en recent afgesloten onderzoeken. De posters zijn goed ontvangen en de poster van Marjoleine Hanegraaf e.a. werd zelfs onderscheiden met de eerste prijs! Voor meer informatie over het symposium verwijzen we naar de website van het EGF 2015.

De verschillende posters zijn hier te bekijken

Poster Developing mixed farming systems at regional level

Poster A soil and weather dependent estimator of the soils capacity to supply nitrogen

Poster Improved potassium fertiliser recommentation for grasslands in the Netherlands

Poster Trace elements supply and requirements in Dutch dairy farming

Een vitale bodem is in ieders belang

In mei 2015 is de Agribijlage van de Telegraaf verschenen.
Lees hier in deze bijlage verschenen interview met Marjoleine Hanegraaf en Wim Bussink van het NMI

Items in deze nieuwsbrief:

  • Cursus landbouw en waterkwaliteit
  • Minder ammoniak door betere voeding
  • Baggerdepots: een risico voor diergezondheid?
  • Website & blogs
  • Flexibel weiden met gesynchroniseerde voeding: Synchroflex

Lees hier onze nieuwsbrief

 

 

Naar duurzame bemesting in de Nederlandse landbouw in 2030

 

De Nederlandse landbouw levert een belangrijke bijdrage aan de wereldvoedselproductie. De van nature vruchtbare bodems, het gunstige klimaat, het hoge kennisniveau van de agrarisch ondernemers en de goede organisatie van de gehele agrosector hebben de productie per hectare sterk doen toenemen. Keerzijde hiervan is de toegenomen belasting van de leefomgeving en een hoge input van externe productiemiddelen zoals meststoffen, veevoedergrondstoffen en bestrijdingsmiddelen. De laatste jaren komt er meer en meer aandacht voor duurzame productiemethoden. Maar wat is duurzaam als het gaat om bemesting? Wat zal dit de komende jaren betekenen voor de bemesting en de ontwikkeling van meststoffen in Nederland? In de voorliggende notitie geeft NMI haar visie en
een beknopt antwoord op deze vragen

.Lees hier de visie van NMI

 En lees hier een in Boerderij Vandaag verschenen artikel met betrekking tot dit onderwerp

Met organische stof en vruchtwisseling, de biologische motor op gang brengen voor een optimale maïsteelt

Uit de themadag "Optimale maïsteelt" die onlangs gehouden werd in 's Hertogenbosch blijkt wel dat Nederlanders en Vlamingen deels andere voorkeuren hebben qua maatregelen om de maïsopbrengsten op peil te houden.

Lees hier een in Landbouwleven verschenen artikel hierover