Slotbijeenkomst Demeter-project

Op 7 maart a.s. vindt de slotbijeenkomst van het Demeter-project plaats in Huldenberg (België).

Lees hier het uitgebrachte persbericht en bekijk  hier het programma. U bent van harte welkom!

 

'Kàn het, schoon water en goede grond?"

Praktijktoetsing van een gebiedsgerichte aanpak van water- en bodemkwaliteit.

Lees hier het in Bodem verschenen artikel over dit onderwerp, geschreven door o.a. Marjoleine Hanegraaf van NMI 

 

Veehouders aan de slag met de Kringloopwijzer

Voor het eerst zijn alle melkveehouders dit jaar verplicht de KringloopWijzer in te vullen. Romke Postma van het NMI vindt het ook voor akkerbouwers een interessant managementinstrument.

Lees hier het in Boerderij verschenen artikel

 

'Ken je bodem en benut de analyse'

Organische stof is een belangrijke voorwaarde voor een goed producerene bodem. De juiste zuurgraad is minstens zo belangrijk. Helaas kampen nog veel percelen met een te lage pH. Maar liefst 20 procent van de maïspercelen heeft een te lage zuurgraad.

Op de themamiddag over bemestingsadviezen en bodemkwaliteit, georganiseerd door de Commissie Bemesting Grasland en Voedergewassen kwam dit uitgebreid aan de orde.

Lees hier een in Nieuwe Oogst verschenen verslag van de bijeenkomst

 

EU Climate Cafe Newsletter 2

 

Lees hier de nieuwsbrief