Slotbijeenkomst Demeter-project

Op 7 maart j.l. is de slotbijeenkomst van het Europese LIFE+-project DEMETER gehouden in Huldenberg (België). De afgelopen 4 jaar heeft NMI in dit project samengewerkt met de Vlaamse Landmaatschappij (VLM; projectleiding) en de Universiteit van Gent.

Lees hier  een verslag van deze bijeenkomst.

 

Workshop Klimaatadaptatie en Agro-ecologie

Doel van het EU project ‘Climate CAFE’ is klimaat-slimme landbouw voor Europa te ontwerpen: teelt- en bedrijfssystemen die optimaal voorbereid zijn op toekomstige klimaatveranderingen. Een twaalftal landbouwbedrijven doet mee binnen de adaptatie pilot ‘ecologische intensivering’.
Begin maart werd een workshop gehouden op BioBoerderij 't Schop te Hilvarenbeek.

Lees hier  een verslag van de workshop.

 

In opdracht van Productschap Zuivel is de adviesmodule RE-gras ontwikkeld. Dit is een uitbreiding en verbetering van de vroegere temperatuursom module. Met RE-gras is het beter mogelijk om gericht te sturen op het realiseren van een RE-gehalte van 150 à 160 g per kg ds voor de eerste maaisnede op bedrijven met een grasrantsoen. Bedrijven met veel maïs zullen streven naar een hoger RE-gehalte.

Met RE-gras kunt u uw minerale meststoffen optimaal inzetten. Te vroeg strooien gaat ten koste van het ruweiwitgehalte en leidt tot extra N-verliezen. Te laat strooien kost opbrengst. RE-gras bepaalt voor u het optimale strooimoment. Met RE-gras kunt u beter sturen op een gewenst ruw eiwitgehalte en drogestofopbrengst bij een zo hoog mogelijke N-benutting. RE-gras is gebaseerd op T-som bemestingsproeven op diverse locaties en grondsoorten over een periode van 25 jaar. RE-gras levert een maatadvies omdat het rekening houdt met: 

  • de grondsoort 
  • de bodemvruchtbaarheid
  • de bemesting
  • uw productiedoel
  • het weer van de afgelopen weken
  • de 10-daagse weersverwachting.


Het vernieuwde RE-gras is nu online via www.re-gras.nl
Daarnaast is RE-gras ook als app beschikbaar door "Re-gras.nl" in te tikken in de browser van uw telefoon. 

Achtergronddocument RE-gras 

Lees hier een in Boerderij Vandaag verschenen artikel m.b.t. re-gras

Biochar in European Soils and Agriculture

Er is een nieuw boek over biochar "Biochar in European Soils and Agriculture" verschenen, met bijdragen van Romke Postma en Laura van Schöll van het NMI.
  

 

Selenium fertilization for bio-fortification of food: an agro-eco system approach

The global importance of selenium (Se) deficiency to human and animal health has been recognized for decades, but strategic Se fertilization interventions were lacking. Our meta-analysis approach based on 243 experiments performed during 1960 to 2014 confirms the high impact of Se-fertilization as an effective agronomic bio-fortification strategy. Fertilizer formulation, dose and timing affect crop Se uptake, with highest uptake efficiencies for foliar and selenate based fertilizers. Minor influence of soil organic matter, total soil Se levels and acidity suggests that other agroecosystem​ properties like climate and bioavailable Se should be considered to optimize Se-fertilization. Tailor-made strategies are essential to combat the current low recoveries and the scarce resource availability.

Het artikel is verkrijgbaar via Springer