Let bij het opstellen van het bemestingsplan op kali

Kalibemesting is een belangrijk onderdeel van het bemestingsplan, omdat kali effect heeft op opbrengst en kwaliteit, met name bij aardappelen. Het kali-advies hangt af van de gewassen in het bouwplan, de grondsoort en de kali-beschikbaarheid. Op kleigrond kan kali in het najaar worden toegediend met een chloridehoudende meststof, zoals K-60.

Lees het bericht verder op de website van het Handboek Bodem en Bemesting 

De waarde van compost als bodemverbeteraar

Organische stof is cruciaal voor een vruchtbare bodem

Lees hier het volledige bericht, verschenen in het speciale BVOR-nieuwsbulletin

In Boerderij Vandaag van 1 december 2015 verscheen een artikel naar aanleiding van dit bericht.

Nieuw EU-project "Climate Cafe"

Op een snikhete dag in juli vond de eerste stakeholder meeting plaats die NMI in het kader van het nieuwe EU-project Climate Cafe organiseerde. Doel van het project is klimaat-slimme landbouw voor Europa te ontwerpen: teelt- en bedrijfssystemen die optimaal voorbereid zijn op toekomstige klimaatveranderingen. Het betreft strategisch wetenschappelijk onderzoek in het kader  van FACCE ERA-Net.

Lees hier het volledige bericht

Items in deze nieuwsbrief:

  • Van landbouw naar natuur in het Drents-Friese Wold
  • Stakeholderbijeenkomst EU-project Cantogether
  • Meetmethoden nitraat in lössgronden
  • De CBAV gaat door onder de vlag van BO-Akkerbouw
  • EU Climate Cafe

Lees hier onze nieuwsbrief

 

Nutriënten Management Instituut NMI BV gaat verhuizen

NMI BV is per 31 augustus 2015 verhuisd naar: 
Nieuwe Kanaal 7c 
6709 PA Wageningen 

Het (nieuwe) algemene telefoonnummer is (06) 11 76 77 89

Ook ons postadres is per 31 augustus a.s.: 
Nieuwe Kanaal 7c 
6709 PA Wageningen

Vriendelijk verzoeken wij u onze nieuwe gegevens op te nemen in uw administratie.