Resultaten praktijknetwerk gepresenteerd tijdens Bodemdag Veenkoloniën

NMI heeft de resultaten van het Praktijknetwerk "Toolkit
sluiten regionale mineralenkringlopen" gepresenteerd tijdens de Bodemdag
Veenkoloniën 2015 op 18 juni te Valthermond. De dag werd bezocht door zo'n 150
akkerbouwers die in groepen werden rondgeleid over het proefbedrijf. Thema van
de dag was "hoe houden we de bodem vruchtbaar?". Eén van de
programma-onderdelen bestond uit een toelichting van Martien de Haas en Romke
Postma op het praktijknetwerk. In het praktijknetwerk is een rekenmodel
ontwikkeld voor een optimale keuze uit beschikbare (organische) mest- en
reststoffen.

Lees hier een verslag van deze dag, bekijk hier de flyer en hier een poster over het praktijknetwerk

Het bodemvoedselweb: een inspiratiebron voor jong professionals?

Samenwerking en uitwisseling van kennis tussen jong professionals en senior adviseurs en onderzoekers is van groot belang voor een gezond bodemwerkveld. Vernieuwing in advies en onderzoek ontstaat wanneer er ruimte is voor experimenteren en (jong) professionals op de hoogte zijn van de actualiteit. In analogie met de complexe interactie en dynamiek in de bodem, pleit jongSTRONG voor diversiteit, samenwerking en een nieuw elan voor de jonge bodemprofessional!

Lees hier het artikel.

Geschreven door: het bestuur van JongSTRONG (Gerard Ros (NMI), Saskia van Miltenburg (MWH), Meinie Naus (Tauw) en Corinne Koot (Witteveen+Bos))

Een vitale bodem is in ieders belang

In mei 2015 is de Agribijlage van de Telegraaf verschenen.
Lees hier in deze bijlage verschenen interview met Marjoleine Hanegraaf en Wim Bussink van het NMI

Posterpresentaties tijdens 18e EGF-symposium

Het NMI heeft tijdens het 18e EGF-symposium getiteld "Grassland and forages in high output dairy farming systems" een viertal posters gepresenteerd over lopende en recent afgesloten onderzoeken. De posters zijn goed ontvangen en de poster van Marjoleine Hanegraaf e.a. werd zelfs onderscheiden met de eerste prijs! Voor meer informatie over het symposium verwijzen we naar de website van het EGF 2015.

De verschillende posters zijn hier te bekijken

Poster Developing mixed farming systems at regional level

Poster A soil and weather dependent estimator of the soils capacity to supply nitrogen

Poster Improved potassium fertiliser recommentation for grasslands in the Netherlands

Poster Trace elements supply and requirements in Dutch dairy farming

 

Naar duurzame bemesting in de Nederlandse landbouw in 2030

 

De Nederlandse landbouw levert een belangrijke bijdrage aan de wereldvoedselproductie. De van nature vruchtbare bodems, het gunstige klimaat, het hoge kennisniveau van de agrarisch ondernemers en de goede organisatie van de gehele agrosector hebben de productie per hectare sterk doen toenemen. Keerzijde hiervan is de toegenomen belasting van de leefomgeving en een hoge input van externe productiemiddelen zoals meststoffen, veevoedergrondstoffen en bestrijdingsmiddelen. De laatste jaren komt er meer en meer aandacht voor duurzame productiemethoden. Maar wat is duurzaam als het gaat om bemesting? Wat zal dit de komende jaren betekenen voor de bemesting en de ontwikkeling van meststoffen in Nederland? In de voorliggende notitie geeft NMI haar visie en
een beknopt antwoord op deze vragen

.Lees hier de visie van NMI

 En lees hier een in Boerderij Vandaag verschenen artikel met betrekking tot dit onderwerp