Items in deze nieuwsbrief:

  • Eerste hobbel genomen voor Interreg
  • NMI participeert in kennisplatform bodem en natuur
  • Climate Cafe
  • Terugblik op PaO cursus Landbouw & Waterkwaliteit
  • Introductie Kees van Duijvendijk

 

Lees hier onze nieuwsbrief

 

Nieuwe systematiek leidt tot grotere differentiatie N-adviezen

Belangrijkste conclusie van het project ‘Naar een nieuwe systematiek voor het opstellen van stikstof(N)-bemestingsrichtlijnen in de akkerbouw’ is dat de nieuwe systematiek grotere verschillen in het uiteindelijke N-advies laat zien dan het huidige advies, afhankelijk van opbrengstniveau en de verwachte N-mineralisatie. Dit draagt bij aan meer maatwerk, waarbij de N-giften tussen en binnen percelen sterker kan variëren. Naar meer precisiebemesting dus. Uiteraard binnen de gebruiksruimte die op bedrijfsniveau van toepassing is.


Een hogere opbrengst leidt niet in alle situaties tot een hoger advies. Zo is de optimale N-gift voor suikerbieten de afgelopen jaren niet hoger geworden, terwijl de gemiddelde wortelopbrengst is toegenomen van ca. 60 ton per ha in 2000 tot 80-90 ton per ha nu. Ook bij zetmeelaardappelen en zaaiuien betekent een hogere opbrengst niet een hogere N-behoefte. Bij consumptieaardappelen en wintertarwe is dat wel het geval. Op de themamiddag bemesting akkerbouw van 2 februari jl. zijn de tussentijdse resultaten van het project ‘Naar een nieuwe systematiek voor het opstellen van stikstof(N)-bemestingsrichtlijnen in de akkerbouw’ gepresenteerd. NMI en PPO voeren dit project uit in opdracht van BO Akkerbouw. De huidige N-adviezen voor de belangrijkste akkerbouwgewassen zijn ontwikkeld op basis van veldproeven die grotendeels in de 70’er en 80’er jaren van de vorige eeuw zijn uitgevoerd. Door de opzet van de destijds ontwikkelde adviesregels wordt nauwelijks rekening gehouden met gewijzigde omstandigheden en verschillen tussen percelen. Belangrijke aandachtspunten voor het nieuwe advies zijn het inschatten van de verwachte opbrengst en de N-mineralisatie.  Een vraag is of die inschatting voldoende nauwkeurig is om als basis te kunnen dienen voor de nieuwe systematiek.  Deze vraag staat centraal in de laatste fase van het project.


Voor meer informatie zie de presentatie op www.handboekbodemenbemesting.nl. Of neem contact op met Romke Postma, e-mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., tel. 06 4602 0776

Themamiddag Bemesting Akkerbouw CBAV

 

De Commissie Bemesting Akkerbouw Vollegrondsgroenten (CBAV) nodigt u uit voor de Themamiddag Bemesting Akkerbouw op 2 februari 2017 in de Schakel, Oranjelaan 10, 3862 CX te Nijkerk..
Namens NMI zullen Marjoleine Hanegraaf en Romke Postma een presentatie geven.

Lees hier de uitnodiging

 

Themamiddag Bemesting Akkerbouw CBAV

 

De op 2 februari j.l. gehouden themamiddag van de  Commissie Bemesting Akkerbouw Vollegrondsgroenten (CBAV) is goed bezocht.

Lees hier een verslag van de middag en ook kunt u de gehouden presentaties nog eens bekijken.

 

'Wat meer drijfmest en minder compost past hier'

 

Bodembeheer op verziltende grond tegen het licht gehouden.
Topbodem-deelnemer Maarten Janse kijkt samen met Topbodem-coaches Marjoleine Hanegraaf (NMI) en Anna Zwijnenberg (Van tafel naar kavel) naar zijn bodembeheer. Hij vraagt zich af of hij altijd de beste keuzes maakt. Met de bodemanalyses erbij zien de bodemkundigen wel wat mogelijkheden nog om wat beter op de omstandigheden in te spelen.

Lees hier het verschenen artikel in Akker