Items in deze nieuwsbrief:

  • Project over vernieuwing stikstofadviezen akkerbouw van start
  • Invloed van kunstmeststatus op afzet mineralenconcentraat gering
  • Naar richtlijnen voor een optimaal gebruik van bioslurry in Kenia
  • Introductie Imke Harms
  • Kennis van de bodem moet je aanboren

Lees hier onze nieuwsbrief

 

EU Climate Cafe Newsletter 3

 

Lees hier de nieuwsbrief

 

Naar richtlijnen voor een optimaal gebruik van bioslurry in Kenia

In opdracht van HIVOS heeft NMI een gebruikershandleiding ontwikkeld die gericht is op het maximaal tot waarde brengen van bioslurry (=digestaat) als meststof in Kenia. De gebruikers-handleiding richt zich op twee aspecten: het voorkomen van gasvormige stikstofverliezen in de keten en het bepalen van de samenstelling, zodat de gewenste gift zo goed mogelijk kan worden vastgesteld.

 

Lees hier verder en klik hier om het rapport te downloaden

 

Start PPS organische reststromen voor bodemweerbaarheid door gebruik organisch materiaal

Dit voorjaar is een nieuw Privaat-Publieke Samenwerking (PPS) van start gegaan met onderzoek dat gericht is op het genereren van meerwaarde voor organische reststromen, door de reststromen om te zetten in waardevolle grondstoffen voor het verhogen van de bodemweerbaarheid. Daarmee kan organisch materiaal uit reststromen een bijdrage leveren aan een verdere verduurzaming van de landbouw.

 

Lees hier om het hele persbericht te lezen en hier voor meer informatie over het project

 

De Demeter-tool voor duurzaam bodembeheer

Het Europese LIFE+-project DEMETER heeft gelopen van 2012 t/m maart 2016. NMI heeft in dit project samengewerkt met de Vlaamse Landmaatschappij (VLM; projectleiding) en de Universiteit van Gent. Een belangrijk product uit het project is de Demeter-tool, die gebruikt kan worden ter ondesteuning van een duurzaam bodembeheer in de akkerbouw en groenteteelt. Met de Demeter-tool kan het verloop van het organische stofgehalte en een optimale nutriëntenvoorziening (stikstof en fosfaat) worden berekend.

Lees hier verder en klik hier voor een artikel op de website van AkkerbouwAktueel