Selenium fertilization for bio-fortification of food: an agro-eco system approach

The global importance of selenium (Se) deficiency to human and animal health has been recognized for decades, but strategic Se fertilization interventions were lacking. Our meta-analysis approach based on 243 experiments performed during 1960 to 2014 confirms the high impact of Se-fertilization as an effective agronomic bio-fortification strategy. Fertilizer formulation, dose and timing affect crop Se uptake, with highest uptake efficiencies for foliar and selenate based fertilizers. Minor influence of soil organic matter, total soil Se levels and acidity suggests that other agroecosystem​ properties like climate and bioavailable Se should be considered to optimize Se-fertilization. Tailor-made strategies are essential to combat the current low recoveries and the scarce resource availability.

Het artikel is verkrijgbaar via Springer

 

Slotbijeenkomst Demeter-project

Op 7 maart a.s. vindt de slotbijeenkomst van het Demeter-project plaats in Huldenberg (België).

Lees hier het uitgebrachte persbericht en bekijk  hier het programma. U bent van harte welkom!

 

'Ken je bodem en benut de analyse'

Organische stof is een belangrijke voorwaarde voor een goed producerene bodem. De juiste zuurgraad is minstens zo belangrijk. Helaas kampen nog veel percelen met een te lage pH. Maar liefst 20 procent van de maïspercelen heeft een te lage zuurgraad.

Op de themamiddag over bemestingsadviezen en bodemkwaliteit, georganiseerd door de Commissie Bemesting Grasland en Voedergewassen kwam dit uitgebreid aan de orde.

Lees hier een in Nieuwe Oogst verschenen verslag van de bijeenkomst

 

'Kàn het, schoon water en goede grond?"

Praktijktoetsing van een gebiedsgerichte aanpak van water- en bodemkwaliteit.

Lees hier het in Bodem verschenen artikel over dit onderwerp, geschreven door o.a. Marjoleine Hanegraaf van NMI 

 

Veehouders aan de slag met de Kringloopwijzer

Voor het eerst zijn alle melkveehouders dit jaar verplicht de KringloopWijzer in te vullen. Romke Postma van het NMI vindt het ook voor akkerbouwers een interessant managementinstrument.

Lees hier het in Boerderij verschenen artikel