Items in deze nieuwsbrief:

  • Nieuw project: Waardenetwerk organische bemesting asperges
  • NMI gaat zich ISO 9001 certificeren in 2017
  • Introductie Dirk Thijssen
  • NMI ondertekent Manifest Organische Stof
  • Naar klimaatbestendige landbouw voor opbrengstzekerheid en schoon water: Water resilient farming
  • Terugblikken en vooruitkijken met Gerjanne Doppenberg

Lees hier onze nieuwsbrief

 

Plasdras voor weidevogels én waterkwaliteit?

Binnen het agrarisch natuurbeheer is het agrarisch natuurtype open grasland voornamelijk gericht op weidevogels. Om de achteruitgang in de weidevogelstand een halt toe te roepen is één van de maatregelen het tijdelijk plas-dras zetten van graslanden. Onderzoeken en metingen suggereren echter dat in het bijzonder de plas-drassituatie negatieve gevolgen kan hebben voor de waterkwaliteit.
Om een goede besluitvorming te kunnen onderbouwen is NMI B.V. door provincie Utrecht gevraagd om een monitoringsproject uit te voeren.

Lees hier de samenvatting en conclusies van de Plasdras pilot

 

Items in deze nieuwsbrief:

  • De rol van grasland in Europa
  • Relevantie van bodeminformatie voor waterkwaliteit
  • Ladies Day
  • Bodem- en grondwateronderzoek Landgoederen Oldenzaal

Lees hier onze nieuwsbrief

 

Nutrient Platform beoogt volwassen markt voor gerecyclede nutriënten

 

Nutriëntenrecycling vormt een hoge prioriteit in het rapport ‘Nederland Circulair in 2050’, waarin de Nederlandse overheid haar rijksbrede programma circulaire economie heeft gepresenteerd. Nederland is koploper in de recycling van nutriënten uit reststromen. Daarom gelooft het Nutrient Platform in concrete resultaten op korte termijn. Het Platform heeft op 5 oktober haar actieplan ‘Ambitie Nutriënten 2018’ gepresenteerd bij restaurant Instock in Den Haag. Staatssecretaris Sharon Dijksma en Louise Vet, directeur NIOO-KNAW, hebben de ambitie ingeleid met hun eigen visie.

Lees hier het verschenen persbericht

 

Meststoffen voor actief bodemleven

Bodemorganismen hebben baat bij een planmatige inzet van mest en kunstmest

 

Lees hier een in Veeteelt verschenen interview met Marjoleine Hanegraaf van het NMI