De Commissie Bemesting Akkerbouw Vollegrondsgroenten (CBAV) organiseert op 30 november 2017 een themamiddag bemesting akkerbouw. Op de themamiddag ontvangt u praktische adviezen voor een optimale bemesting en bodembeheer.

Bekijk hier de uitnodiging

Organische reststromen worden steeds meer gebruikt als grondstof voor hoogwaardige producten in de Biobased Economy, wat mogelijk ten koste gaat van het gebruik als bodemverbeteraar. Is er een balans mogelijk tussen circulariteit en bodemkwaliteit? En zo ja, hoe kunnen we organische reststromen voor het gebruik als bodemverbeteraar waarderen en eventuele risico's beperken?

Lees hier het in het oktobernummer van Bodem verschenen artikel hierover.

Lees hier een extra uitgave van onze nieuwsbrief met betrekking tot Het Grote Bodemonderzoek

Op 7 september j.l. heeft NMI samen met Vereniging Afvalbedrijven en het Nutrient Platform een workshop georganiseerd over organische stof. Daarbij lag de focus op de kansen en risico’s die samenhangen met het gebruik van organische reststromen als meststof of bodemverbeteraar in de Nederlandse landbouw. Dat dit onderwerp leeft, bleek uit de grote belangstelling voor de bijeenkomst, die werd gehouden bij Waterschap Rijn & IJssel te Doetinchem. De ruim 60 aanwezigen waren afkomstig uit beleid, waterschappen, onderzoek en bedrijfsleven en zorgden voor een levendige discussie. Download hier het verslag en de presentaties van de bijeenkomst.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Romke Postma, e-mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., tel. 06 4602 0776

Met gebruik van gedetailleerde bodem- en bemestingsgegevens uit agrarische meetnetten en een integraal nutriëntenmodel is het mogelijk om gebiedsgericht inzicht te geven in de bodemkwaliteit én de landbouwkundige emissies van stikstof en fosfor naar het watersysteem.

Debby van Rotterdam en Gerard Ros van het NMI hebben meegeschreven aan een artikel met betrekking tot dit onderwerp. 

Lees hier het in H2O verschenen artikel.