Kennis tot op de bodem van de bodem

In de Agri & Food bijlage van het Dagblad van het Noorden en de Leeuwarder Courant is op 1 april 2016 een advertentie/artikel verschenen over het NMI.

Lees hier het genoemde artikel

 

Ammoniakemissie - moet ik me daar druk om maken?

Wim Bussink van het NMI heeft voor Van Iperen een column geschreven over ammoniakemissie voor het magazine VIP. Piet Riemersma van Van Iperen wijdde daar vervolgens een artikel aan.

Lees hier  de column en het artikel

 

Kwaliteit struviet uit RWZI's als meststof

Fosfaat wordt in de vorm van struviet bij steeds meer waterzuiveringsinstallaties teruggewonnen. Sinds 2015 zijn deze struvieten als herwonnen fosfaten als meststof toegelaten. Het NMI heeft in samenwerking met Grontmij en H2Oké voor STOWA een verkenning uitgevoerd naar de kwaliteit van struviet. Hiervoor zijn van vier (pilot) struvietinstallaties monsters geanalyseerd.

Lees hier  een verslag van de rapportage.

 

Items in deze nieuwsbrief:

  • Kwaliteit struviet uit RWZI's als meststof
  • Slotbijeenkomst LIFE-project Demeter
  • Onderzoek naar win-win situatie weidevogels en waterkwaliteit
  • Workshop Klimaatadaptatie en Agro-ecologie
  • Job de Pater

Lees hier onze nieuwsbrief

 

Slotbijeenkomst Demeter-project

Op 7 maart j.l. is de slotbijeenkomst van het Europese LIFE+-project DEMETER gehouden in Huldenberg (België). De afgelopen 4 jaar heeft NMI in dit project samengewerkt met de Vlaamse Landmaatschappij (VLM; projectleiding) en de Universiteit van Gent.

Lees hier  een verslag van deze bijeenkomst.