Nutrient Platform beoogt volwassen markt voor gerecyclede nutriënten

 

Nutriëntenrecycling vormt een hoge prioriteit in het rapport ‘Nederland Circulair in 2050’, waarin de Nederlandse overheid haar rijksbrede programma circulaire economie heeft gepresenteerd. Nederland is koploper in de recycling van nutriënten uit reststromen. Daarom gelooft het Nutrient Platform in concrete resultaten op korte termijn. Het Platform heeft op 5 oktober haar actieplan ‘Ambitie Nutriënten 2018’ gepresenteerd bij restaurant Instock in Den Haag. Staatssecretaris Sharon Dijksma en Louise Vet, directeur NIOO-KNAW, hebben de ambitie ingeleid met hun eigen visie.

Lees hier het verschenen persbericht

 

Items in deze nieuwsbrief:

  • De rol van grasland in Europa
  • Relevantie van bodeminformatie voor waterkwaliteit
  • Ladies Day
  • Bodem- en grondwateronderzoek Landgoederen Oldenzaal

Lees hier onze nieuwsbrief

 

Bodem- en grondwateronderzoek Landgoederen Oldenzaal
In opdracht van de Provincie Overijssel heeft NMI in de zomer van 2016 een bodem- en grondwateronderzoek uitgevoerd op zo’n 50 landbouwpercelen in het Natura 2000-gebied Landgoederen Oldenzaal. In het bodemonderzoek zijn meerdere fosfaatfracties en de direct beschikbare stikstofvoorraad in een aantal bodemlagen gemeten, terwijl in het grondwateronderzoek het nitraatgehalte is bepaald. Het onderzoek moet bijdragen aan een inschatting van het risico van de stikstof- en fosfaataanvoer vanuit de landbouw naar de natuurgebieden en aan een onderbouwing van maatregelen die genomen kunnen worden om die aanvoer zoveel mogelijk te beperken.

Lees hier het hele artikel

 

Meststoffen voor actief bodemleven

Bodemorganismen hebben baat bij een planmatige inzet van mest en kunstmest

 

Lees hier een in Veeteelt verschenen interview met Marjoleine Hanegraaf van het NMI

 

Nieuw Handboek NUTRIENT SOLUTIONS FOR GREENHOUSE CROPS beschikbaar

De bedrijven Yara, SQM, AkzoNobel, Eurofins Agro, NMI en Geerten van der Lugt geven gezamenlijk het Handboek “Nutrient Solutions for Greenhouse Crops” uit. Dit Handboek bevat een beschrijving van een correcte toepassing van voedingsoplossingen in de tuinbouw en tevens bevat het een groot aantal voedingsoplossingen voor diverse gewassen.
foto boek nutrientsolutions klein2

 

Lees hier het hele persbericht en download hier het handboek