Ammoniakemissie - moet ik me daar druk om maken?

Wim Bussink van het NMI heeft voor Van Iperen een column geschreven over ammoniakemissie voor het magazine VIP. Piet Riemersma van Van Iperen wijdde daar vervolgens een artikel aan.

Lees hier  de column en het artikel

 

Items in deze nieuwsbrief:

  • Kwaliteit struviet uit RWZI's als meststof
  • Slotbijeenkomst LIFE-project Demeter
  • Onderzoek naar win-win situatie weidevogels en waterkwaliteit
  • Workshop Klimaatadaptatie en Agro-ecologie
  • Job de Pater

Lees hier onze nieuwsbrief

 

Slotbijeenkomst Demeter-project

Op 7 maart j.l. is de slotbijeenkomst van het Europese LIFE+-project DEMETER gehouden in Huldenberg (België). De afgelopen 4 jaar heeft NMI in dit project samengewerkt met de Vlaamse Landmaatschappij (VLM; projectleiding) en de Universiteit van Gent.

Lees hier  een verslag van deze bijeenkomst.

 

Kwaliteit struviet uit RWZI's als meststof

Fosfaat wordt in de vorm van struviet bij steeds meer waterzuiveringsinstallaties teruggewonnen. Sinds 2015 zijn deze struvieten als herwonnen fosfaten als meststof toegelaten. Het NMI heeft in samenwerking met Grontmij en H2Oké voor STOWA een verkenning uitgevoerd naar de kwaliteit van struviet. Hiervoor zijn van vier (pilot) struvietinstallaties monsters geanalyseerd.

Lees hier  een verslag van de rapportage.

 

Workshop Klimaatadaptatie en Agro-ecologie

Doel van het EU project ‘Climate CAFE’ is klimaat-slimme landbouw voor Europa te ontwerpen: teelt- en bedrijfssystemen die optimaal voorbereid zijn op toekomstige klimaatveranderingen. Een twaalftal landbouwbedrijven doet mee binnen de adaptatie pilot ‘ecologische intensivering’.
Begin maart werd een workshop gehouden op BioBoerderij 't Schop te Hilvarenbeek.

Lees hier  een verslag van de workshop.