Themamiddag Bemesting Akkerbouw CBAV

 

De Commissie Bemesting Akkerbouw Vollegrondsgroenten (CBAV) nodigt u uit voor de Themamiddag Bemesting Akkerbouw op 2 februari 2017 in de Schakel, Oranjelaan 10, 3862 CX te Nijkerk..
Namens NMI zullen Marjoleine Hanegraaf en Romke Postma een presentatie geven.

Lees hier de uitnodiging

 

'Wat meer drijfmest en minder compost past hier'

 

Bodembeheer op verziltende grond tegen het licht gehouden.
Topbodem-deelnemer Maarten Janse kijkt samen met Topbodem-coaches Marjoleine Hanegraaf (NMI) en Anna Zwijnenberg (Van tafel naar kavel) naar zijn bodembeheer. Hij vraagt zich af of hij altijd de beste keuzes maakt. Met de bodemanalyses erbij zien de bodemkundigen wel wat mogelijkheden nog om wat beter op de omstandigheden in te spelen.

Lees hier het verschenen artikel in Akker

 

Items in deze nieuwsbrief:

  • Nieuw project: Waardenetwerk organische bemesting asperges
  • NMI gaat zich ISO 9001 certificeren in 2017
  • Introductie Dirk Thijssen
  • NMI ondertekent Manifest Organische Stof
  • Naar klimaatbestendige landbouw voor opbrengstzekerheid en schoon water: Water resilient farming
  • Terugblikken en vooruitkijken met Gerjanne Doppenberg

Lees hier onze nieuwsbrief

 

EU Climate Cafe Newsletter 4

 

Lees hier de nieuwsbrief

 

Plasdras voor weidevogels én waterkwaliteit?

Binnen het agrarisch natuurbeheer is het agrarisch natuurtype open grasland voornamelijk gericht op weidevogels. Om de achteruitgang in de weidevogelstand een halt toe te roepen is één van de maatregelen het tijdelijk plas-dras zetten van graslanden. Onderzoeken en metingen suggereren echter dat in het bijzonder de plas-drassituatie negatieve gevolgen kan hebben voor de waterkwaliteit.
Om een goede besluitvorming te kunnen onderbouwen is NMI B.V. door provincie Utrecht gevraagd om een monitoringsproject uit te voeren.

Lees hier de samenvatting en conclusies van de Plasdras pilot