Meststoffen voor actief bodemleven

Bodemorganismen hebben baat bij een planmatige inzet van mest en kunstmest

 

Lees hier een in Veeteelt verschenen interview met Marjoleine Hanegraaf van het NMI

 

Bodem- en grondwateronderzoek Landgoederen Oldenzaal
In opdracht van de Provincie Overijssel heeft NMI in de zomer van 2016 een bodem- en grondwateronderzoek uitgevoerd op zo’n 50 landbouwpercelen in het Natura 2000-gebied Landgoederen Oldenzaal. In het bodemonderzoek zijn meerdere fosfaatfracties en de direct beschikbare stikstofvoorraad in een aantal bodemlagen gemeten, terwijl in het grondwateronderzoek het nitraatgehalte is bepaald. Het onderzoek moet bijdragen aan een inschatting van het risico van de stikstof- en fosfaataanvoer vanuit de landbouw naar de natuurgebieden en aan een onderbouwing van maatregelen die genomen kunnen worden om die aanvoer zoveel mogelijk te beperken.

Lees hier het hele artikel

 

Gaat het doel voor mineralenconcentraat vallen

Mineralenconcentraat is een fata morgana voor sommige partijen in de veehouderij, vindt Wim Kromwijk. Een rapport van LEI en NMI sterkt hem in die mening.

Lees hier een in Boerderij verschenen artikel.

 

Nieuw Handboek NUTRIENT SOLUTIONS FOR GREENHOUSE CROPS beschikbaar

De bedrijven Yara, SQM, AkzoNobel, Eurofins Agro, NMI en Geerten van der Lugt geven gezamenlijk het Handboek “Nutrient Solutions for Greenhouse Crops” uit. Dit Handboek bevat een beschrijving van een correcte toepassing van voedingsoplossingen in de tuinbouw en tevens bevat het een groot aantal voedingsoplossingen voor diverse gewassen.
foto boek nutrientsolutions klein2

 

Lees hier het hele persbericht en download hier het handboek

 

Items in deze nieuwsbrief:

  • Project over vernieuwing stikstofadviezen akkerbouw van start
  • Invloed van kunstmeststatus op afzet mineralenconcentraat gering
  • Naar richtlijnen voor een optimaal gebruik van bioslurry in Kenia
  • Introductie Imke Harms
  • Kennis van de bodem moet je aanboren

Lees hier onze nieuwsbrief