Items in deze nieuwsbrief:

  • Nieuwe rekentool organische stof
  • Resultaten praktijknetwerk gepresenteerd tijdens Bodemdag VeenkoloniĆ«n
  • Onderzoek naar stabiliteit compost
  • Posterpresentatie tijdens 18e EGF-symposium
  • Cursus landbouw- en waterkwaliteit

Lees hier onze nieuwsbrief

 

Nieuwe rekentool organische stof voor Milieukeurtelers

Er is een nieuwe rekentool beschikbaar voor de open teelten, waarmee de organische
stofbalans kan worden berekend. De tool is beschikbaar voor bedrijven in de
akkerbouw, vollegrondsgroenteteelt en de boomkwekerij en zal worden gebruikt
door Milieukeurtelers.
De tool is een hulpmiddel voor agrarische ondernemers om de bodemkwaliteit op peil
te houden door voldoende aanvoer van organische stof, wat bij de strenger
wordende gebruiksnormen steeds moeilijker wordt. Organische stof speelt een
cruciale rol voor veel bodemfuncties, waaronder het vochthoudend en bufferende
vermogen van de bodem en het functioneren van het bodemleven. Bovendien is het
gebruik van organische stof belangrijk voor het sluiten van
nutriëntenkringlopen.

Lees hier het volledige bericht en/of ga rechtstreeks naar de rekentool.

Resultaten praktijknetwerk gepresenteerd tijdens Bodemdag Veenkoloniën

NMI heeft de resultaten van het Praktijknetwerk "Toolkit
sluiten regionale mineralenkringlopen" gepresenteerd tijdens de Bodemdag
Veenkoloniën 2015 op 18 juni te Valthermond. De dag werd bezocht door zo'n 150
akkerbouwers die in groepen werden rondgeleid over het proefbedrijf. Thema van
de dag was "hoe houden we de bodem vruchtbaar?". Eén van de
programma-onderdelen bestond uit een toelichting van Martien de Haas en Romke
Postma op het praktijknetwerk. In het praktijknetwerk is een rekenmodel
ontwikkeld voor een optimale keuze uit beschikbare (organische) mest- en
reststoffen.

Lees hier een verslag van deze dag, bekijk hier de flyer en hier een poster over het praktijknetwerk

In het EU-project CANTOGETHER staan de perspectieven van nieuwe, innovatieve gemengde bedrijfssystemen centraal. De regio Winterswijk is één van de studiegebieden in het project, waarin PRI en NMI het onderwerp op regionaal schaalniveau hebben bestudeerd, onder andere wat betreft samenwerking tussen bedrijven en effecten op bodem- en waterkwaliteit en landschap. Op 1 september werd een bijeenkomst georganiseerd voor betrokkenen uit de regio die in afgelopen jaren op één of andere wijze hebben bijgedragen aan het project CANTOGETHER (Crops and ANimals TOGETHER): melkveehouders, leden van de werkgroep vergroening WCL, medewerkers van waterschap WRIJ en overige deelnemers van de workshop in 2013. Vrijwel elke stakeholdersgroep was vertegenwoordigd.

Lees hier meer informatie over deze bijeenkomst

Het bodemvoedselweb: een inspiratiebron voor jong professionals?

Samenwerking en uitwisseling van kennis tussen jong professionals en senior adviseurs en onderzoekers is van groot belang voor een gezond bodemwerkveld. Vernieuwing in advies en onderzoek ontstaat wanneer er ruimte is voor experimenteren en (jong) professionals op de hoogte zijn van de actualiteit. In analogie met de complexe interactie en dynamiek in de bodem, pleit jongSTRONG voor diversiteit, samenwerking en een nieuw elan voor de jonge bodemprofessional!

Lees hier het artikel.

Geschreven door: het bestuur van JongSTRONG (Gerard Ros (NMI), Saskia van Miltenburg (MWH), Meinie Naus (Tauw) en Corinne Koot (Witteveen+Bos))