In het EU-project CANTOGETHER staan de perspectieven van nieuwe, innovatieve gemengde bedrijfssystemen centraal. De regio Winterswijk is één van de studiegebieden in het project, waarin PRI en NMI het onderwerp op regionaal schaalniveau hebben bestudeerd, onder andere wat betreft samenwerking tussen bedrijven en effecten op bodem- en waterkwaliteit en landschap. Op 1 september werd een bijeenkomst georganiseerd voor betrokkenen uit de regio die in afgelopen jaren op één of andere wijze hebben bijgedragen aan het project CANTOGETHER (Crops and ANimals TOGETHER): melkveehouders, leden van de werkgroep vergroening WCL, medewerkers van waterschap WRIJ en overige deelnemers van de workshop in 2013. Vrijwel elke stakeholdersgroep was vertegenwoordigd.

Lees hier meer informatie over deze bijeenkomst

Resultaten praktijknetwerk gepresenteerd tijdens Bodemdag Veenkoloniën

NMI heeft de resultaten van het Praktijknetwerk "Toolkit
sluiten regionale mineralenkringlopen" gepresenteerd tijdens de Bodemdag
Veenkoloniën 2015 op 18 juni te Valthermond. De dag werd bezocht door zo'n 150
akkerbouwers die in groepen werden rondgeleid over het proefbedrijf. Thema van
de dag was "hoe houden we de bodem vruchtbaar?". Eén van de
programma-onderdelen bestond uit een toelichting van Martien de Haas en Romke
Postma op het praktijknetwerk. In het praktijknetwerk is een rekenmodel
ontwikkeld voor een optimale keuze uit beschikbare (organische) mest- en
reststoffen.

Lees hier een verslag van deze dag, bekijk hier de flyer en hier een poster over het praktijknetwerk

Posterpresentaties tijdens 18e EGF-symposium

Het NMI heeft tijdens het 18e EGF-symposium getiteld "Grassland and forages in high output dairy farming systems" een viertal posters gepresenteerd over lopende en recent afgesloten onderzoeken. De posters zijn goed ontvangen en de poster van Marjoleine Hanegraaf e.a. werd zelfs onderscheiden met de eerste prijs! Voor meer informatie over het symposium verwijzen we naar de website van het EGF 2015.

De verschillende posters zijn hier te bekijken

Poster Developing mixed farming systems at regional level

Poster A soil and weather dependent estimator of the soils capacity to supply nitrogen

Poster Improved potassium fertiliser recommentation for grasslands in the Netherlands

Poster Trace elements supply and requirements in Dutch dairy farming

Het bodemvoedselweb: een inspiratiebron voor jong professionals?

Samenwerking en uitwisseling van kennis tussen jong professionals en senior adviseurs en onderzoekers is van groot belang voor een gezond bodemwerkveld. Vernieuwing in advies en onderzoek ontstaat wanneer er ruimte is voor experimenteren en (jong) professionals op de hoogte zijn van de actualiteit. In analogie met de complexe interactie en dynamiek in de bodem, pleit jongSTRONG voor diversiteit, samenwerking en een nieuw elan voor de jonge bodemprofessional!

Lees hier het artikel.

Geschreven door: het bestuur van JongSTRONG (Gerard Ros (NMI), Saskia van Miltenburg (MWH), Meinie Naus (Tauw) en Corinne Koot (Witteveen+Bos))

Een vitale bodem is in ieders belang

In mei 2015 is de Agribijlage van de Telegraaf verschenen.
Lees hier in deze bijlage verschenen interview met Marjoleine Hanegraaf en Wim Bussink van het NMI