Neem deel aan de ReNu2Farm-enquête en draag bij aan een circulaire economie!

Bent u agrarisch ondernemer, loonwerker of bedrijfsadviseur? Of kent u iemand van deze doelgroepen? Zo ja, dan wordt u uitgenodigd om deel te nemen aan onze enquête of de uitnodiging door te sturen. We willen de houding van de landbouwsector ten opzichte van het gebruik van herwonnen nutriënten beter begrijpen. We verwachten dat dit een belangrijke stap is om barrières aan te pakken die potentiële gebruikers er van weerhouden om gerecyclede meststoffen toe te passen.

De Europese samenleving is zich bewust van het feit dat er meer materiaal moet worden hergebruikt binnen de EU, met name als het gaat om het vervangen van het eindige fosfaaterts door herwonnen fosfaat. Er wordt op Europees niveau al jaren gewerkt aan het aanpassen van de meststoffenverordening, waardoor het voor agrarisch ondernemers gemakkelijker wordt om gebruik te maken van meststoffen uit herwonnen nutriënten. We willen dit proces ondersteunen door aan de (potentiële) eindgebruiker en/of daaraan gerelateerde dienstverleners te vragen wat het gebruik van meststoffen uit herwonnen nutriënten belemmert en welke verbeteringen nodig zijn om het gebruik te verhogen.

Enkele feiten over de enquête:

o Link naar onze enquête: https://www.surveymonkey.com/r/2N8CFRH?lang=nl

o 15 Min online enquête, beschikbaar in verschillende talen (Nederlands / Vlaams, Engels, Frans, Duits)

o doelgroep: uit België, Frankrijk, Duitsland, Ierland, Luxemburg, Nederland, Verenigd Koninkrijk

• agrarisch ondernemers (ongeacht of zij momenteel van meststoffen uit herwonnen nutriënten gebruiken of niet), ook ondernemers die een biogasinstallatie of mestbewerkingsinstallatie runnen

• loonwerkers die betrokken zijn bij de toepassing kunstmest en organische mest

• landbouwadviseurs die ondernemers adviseren over bemesting

o Partners die betrokken zijn bij het ontwerp van deze vragenlijst en die de gegevens behandelen: Arvalis (Frankrijk), CIT (Ierland), NMI (Nederland), Inagro (België) en IZES (Duitsland).

o De resultaten worden anoniem verzameld en ook anoniem gepubliceerd in rapporten die beschikbaar zijn op de projectwebsite: www.nweurope.eu/renu2farm.

o Meer informatie over het ReNu2Farm-project binnen de Biorefine Cluster Europe is hier te vinden: https://www.biorefine.eu/projects/renu2farm