NMI nam deel aan het team dat in de Nationale Bodemhack op 29-30 november de prijs heeft gewonnen voor bevorderen van samenwerking. De Bodemhack werd georganiseerd door FarmHack en de BodemCoalitie, bestaande uit Rabobank, a.s.r. en Vitens. De BodemHack was gericht op het ontwikkelen van een instrument dat een index voor bodemkwaliteit geeft. Daarmee kan de grondgebruiker worden ondersteund in het voeren van een duurzaam beheer van de bodem. Het team Van Hack naar plek won de samenwerkingsprijs met een stappenplan waarbij alle belanghebbenden rond duurzaam bodembeheer worden betrokken. Samenwerking en vertrouwen zijn daarbij cruciaal volgens het team, bestaande uit vertegenwoordigers van NMI, Vitens, ZLTO, Farmhack en een aantal boeren. Daarbij is het essentieel dat er ook een positief handelingsperspectief wordt geboden aan de grondgebruiker. De resultaten van de bodemhack staan op https://www.farmhack.nl/resultaten-nationale-bodemhack/.

 team bodemhack

Vanuit jarenlange ervaring met bodemkwaliteit en duurzaam bodembeheer heeft NMI zelf ook een bodemkwaliteitsinstrument ontwikkeld: BodemQ. BodemQ onderscheidt zich van andere bodemkwaliteitsindexen doordat zij niet enkel een waardering geeft aan gangbare bodemparameters zoals CEC, organische stof of pH, maar deze ook vertaalt naar bodemfuncties. Daarmee kan ook een uitspraak worden gedaan over belangrijke perceelseigenschappen zoals bijvoorbeeld droogte- en vochtgevoeligheid en verslemping. Daarnaast wordt er ook rekening gehouden met het gebruik van de grond door een integrale gewogen waardering te geven aan de bodemfuncties.

Voor BodemQ maakt NMI gebruik van gangbare bodemanalyses, en openbare data over bodemkaart, grondwater, ontwatering, landgebruik, verdichting. Aanvullend kunnen velddata, sensormetingen en satelite-driven algoritmes worden gebruikt. BodemQ is gebaseerd op wetenschappelijke inzichten, praktijkkennis en expert judgement.

Meer informatie over BodemQ: https://www.nmi-agro.nl/tools/bodem-q of bij Laura van Scholl, e-mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., tel. 06 5200 2193 of Gerard Ros, e-mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., tel. 06 2951 3812