Het kringlooppakket is een initiatief van NMI en PPP-Agro Advies, in samenwerking met de agrarische collectieven Water, Land & Dijken en Rijn, Vecht en Venen. De pilot wordt gefinancierd door Waternet (Amstel, Gooi en Vecht), Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, Programmabureau Utrecht-West en provincie Noord-Holland. Er doen twee groepen van tien boeren mee aan het kringloopproject, uit Noord-Holland (WLD) en Utrecht (RVV). Het kringlooppakket bestaat uit maatregelen en doelen die in een jaar met gemiddeld weer leiden tot een optimale opbrengst, lagere kosten en minder verliezen naar lucht en water. Lees hier de ervaringen van een deelnemer aan de pilot.