Deze week verzorgt NMI samen met de WUR wederom de cursus Landbouw en waterkwaliteit voor professionals die werken op grensvlak van bodem, water(kwaliteit) en landbouw (27-28 september 2018).

De cursus gaat dieper in op de rol van de bodem en de invloed van het agrarisch management op de uit- en afspoeling van nutriënten. Onderdeel hiervan is het denken in kringlopen van nutriënten in relatie tot bodemeigenschappen, agrarische bedrijfsvoering en de meststoffenwet. Allereerst wordt een overzicht geschetst van de landbouw in Nederland en de rol van de bodem daarin. Aansluitend wordt dieper ingegaan op de processen in de bodem, de rol van de belangrijkste kringlopen en welke metingen meer inzicht geven in de lokale situatie. Ook wordt ingegaan over kansen vanuit de beleidscontext en relevante wet- en regelgeving op dit vlak. Een melkveehouder geeft inzicht in zijn dagelijkse praktijk. Daarnaast worden deelnemers uitgedaagd om hun vraag of eigen casus aan te dragen en in gesprek met deskundigen en medecursisten samen op zoek te gaan naar antwoorden, nieuwe inzichten of best practices. Na het volgen van deze cursus zijn de deelnemers:
• Op de hoogte van de belangrijkste bodemkringlopen: fosfaat, stikstof, koolstof en organische stof;
• Bekend met in de agrarische praktijk en afwegingen die een rol spelen in het agrarisch management door bijdragen van agrariërs;
• Op de hoogte van de wet- en regelgeving rond nutriënten, waaronder de meststoffenwet;
• In staat om de invloed van maatregelen in te schatten op de vastlegging en afvoer van organische stof en nutriënten in relatie tot agrarische grondgebruik, grondsoort en waterhuishouding.

Meer weten over de cursus of over de mogelijkheid de cursus te volgen of laten verzorgen op een andere datum? Neem contact op met Gerard Ros via e-mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of telefonisch via 06 2951 3812