In Utrecht en Noord-Holland is een pilot gestart met het kringlooplandbouw beheerpakket. Het kringlooppakket is ontwikkeld om een meer integrale aanpak van nutriënten op bedrijfsniveau te stimuleren door maatregelen te nemen die resulteren in een effectiever gebruik van meststoffen en de bodem, en die nutriënt-verliezen naar de omgeving beperken. Het pakket is binnen de pilot door de collectieven Water, Land en Dijken (WLD) en Rijn, Vecht en Venen (RVV) uitgerold bij respectievelijk 10 boeren in Noord-Holland en 10 boeren in Utrecht. Het pakket omvat een vijftal vaste maatregelen en een groot aantal flexibel te kiezen maatregelen en is het product van een nauwe samenwerking tussen boeren, collectieven (WLD en RVV), BoerenNatuur, waterschappen (AGV, HdSR en HHNK), PPP-Agro advies, LTO-projecten en NMI.

Lees verder