In januari is NMI een nieuw waardenetwerk gestart in de Provincie Limburg: ‘Meer maatwerk met stikstofbemesting en gewasmanagement op melkveebedrijven’. Het doel van het waardenetwerk is om de uitspoeling van nitraat terug te dringen tot onder de norm van 50 mg nitraat per liter. Op melkveebedrijven zijn er een aantal situaties met een groter risico op uitspoeling van nitraat richting het grondwater.

Lees verder