Organische reststromen worden steeds meer gebruikt als grondstof voor hoogwaardige producten in de Biobased Economy, wat mogelijk ten koste gaat van het gebruik als bodemverbeteraar. Is er een balans mogelijk tussen circulariteit en bodemkwaliteit? En zo ja, hoe kunnen we organische reststromen voor het gebruik als bodemverbeteraar waarderen en eventuele risico's beperken?

Lees hier het in het oktobernummer van Bodem verschenen artikel hierover.