Themamiddag Bemesting Akkerbouw CBAV

 

De op 2 februari j.l. gehouden themamiddag van de  Commissie Bemesting Akkerbouw Vollegrondsgroenten (CBAV) is goed bezocht.

Lees hier een verslag van de middag en ook kunt u de gehouden presentaties nog eens bekijken.