Plasdras voor weidevogels én waterkwaliteit?

Binnen het agrarisch natuurbeheer is het agrarisch natuurtype open grasland voornamelijk gericht op weidevogels. Om de achteruitgang in de weidevogelstand een halt toe te roepen is één van de maatregelen het tijdelijk plas-dras zetten van graslanden. Onderzoeken en metingen suggereren echter dat in het bijzonder de plas-drassituatie negatieve gevolgen kan hebben voor de waterkwaliteit.
Om een goede besluitvorming te kunnen onderbouwen is NMI B.V. door provincie Utrecht gevraagd om een monitoringsproject uit te voeren.

Lees hier de samenvatting en conclusies van de Plasdras pilot

 

Geschreven door Debby van Rotterdam