Naar richtlijnen voor een optimaal gebruik van bioslurry in Kenia

In opdracht van HIVOS heeft NMI een gebruikershandleiding ontwikkeld die gericht is op het maximaal tot waarde brengen van bioslurry (=digestaat) als meststof in Kenia. De gebruikers-handleiding richt zich op twee aspecten: het voorkomen van gasvormige stikstofverliezen in de keten en het bepalen van de samenstelling, zodat de gewenste gift zo goed mogelijk kan worden vastgesteld.

 

Lees hier verder en klik hier om het rapport te downloaden