Items in deze nieuwsbrief:

  • Kwaliteit struviet uit RWZI's als meststof
  • Slotbijeenkomst LIFE-project Demeter
  • Onderzoek naar win-win situatie weidevogels en waterkwaliteit
  • Workshop Klimaatadaptatie en Agro-ecologie
  • Job de Pater

Lees hier onze nieuwsbrief