Slotbijeenkomst Demeter-project

Op 7 maart j.l. is de slotbijeenkomst van het Europese LIFE+-project DEMETER gehouden in Huldenberg (België). De afgelopen 4 jaar heeft NMI in dit project samengewerkt met de Vlaamse Landmaatschappij (VLM; projectleiding) en de Universiteit van Gent.

Lees hier  een verslag van deze bijeenkomst.