'Kàn het, schoon water en goede grond?"

Praktijktoetsing van een gebiedsgerichte aanpak van water- en bodemkwaliteit.

Lees hier het in Bodem verschenen artikel over dit onderwerp, geschreven door o.a. Marjoleine Hanegraaf van NMI