'Ken je bodem en benut de analyse'

Organische stof is een belangrijke voorwaarde voor een goed producerene bodem. De juiste zuurgraad is minstens zo belangrijk. Helaas kampen nog veel percelen met een te lage pH. Maar liefst 20 procent van de maïspercelen heeft een te lage zuurgraad.

Op de themamiddag over bemestingsadviezen en bodemkwaliteit, georganiseerd door de Commissie Bemesting Grasland en Voedergewassen kwam dit uitgebreid aan de orde.

Lees hier een in Nieuwe Oogst verschenen verslag van de bijeenkomst