In het EU-project CANTOGETHER staan de perspectieven van nieuwe, innovatieve gemengde bedrijfssystemen centraal. De regio Winterswijk is één van de studiegebieden in het project, waarin PRI en NMI het onderwerp op regionaal schaalniveau hebben bestudeerd, onder andere wat betreft samenwerking tussen bedrijven en effecten op bodem- en waterkwaliteit en landschap. Op 1 september werd een bijeenkomst georganiseerd voor betrokkenen uit de regio die in afgelopen jaren op één of andere wijze hebben bijgedragen aan het project CANTOGETHER (Crops and ANimals TOGETHER): melkveehouders, leden van de werkgroep vergroening WCL, medewerkers van waterschap WRIJ en overige deelnemers van de workshop in 2013. Vrijwel elke stakeholdersgroep was vertegenwoordigd.

Lees hier meer informatie over deze bijeenkomst