Nutriënten Management Instituut NMI BV gaat verhuizen

NMI BV is per 31 augustus 2015 verhuisd naar: 
Nieuwe Kanaal 7c 
6709 PA Wageningen 

Het (nieuwe) algemene telefoonnummer is (06) 11 76 77 89

Ook ons postadres is per 31 augustus a.s.: 
Nieuwe Kanaal 7c 
6709 PA Wageningen

Vriendelijk verzoeken wij u onze nieuwe gegevens op te nemen in uw administratie.