Items in deze nieuwsbrief:

  • Nieuwe rekentool organische stof
  • Resultaten praktijknetwerk gepresenteerd tijdens Bodemdag Veenkoloniën
  • Onderzoek naar stabiliteit compost
  • Posterpresentatie tijdens 18e EGF-symposium
  • Cursus landbouw- en waterkwaliteit

Lees hier onze nieuwsbrief