Nieuwe rekentool organische stof voor Milieukeurtelers

Er is een nieuwe rekentool beschikbaar voor de open teelten, waarmee de organische
stofbalans kan worden berekend. De tool is beschikbaar voor bedrijven in de
akkerbouw, vollegrondsgroenteteelt en de boomkwekerij en zal worden gebruikt
door Milieukeurtelers.
De tool is een hulpmiddel voor agrarische ondernemers om de bodemkwaliteit op peil
te houden door voldoende aanvoer van organische stof, wat bij de strenger
wordende gebruiksnormen steeds moeilijker wordt. Organische stof speelt een
cruciale rol voor veel bodemfuncties, waaronder het vochthoudend en bufferende
vermogen van de bodem en het functioneren van het bodemleven. Bovendien is het
gebruik van organische stof belangrijk voor het sluiten van
nutriëntenkringlopen.

Lees hier het volledige bericht en/of ga rechtstreeks naar de rekentool.