Het bodemvoedselweb: een inspiratiebron voor jong professionals?

Samenwerking en uitwisseling van kennis tussen jong professionals en senior adviseurs en onderzoekers is van groot belang voor een gezond bodemwerkveld. Vernieuwing in advies en onderzoek ontstaat wanneer er ruimte is voor experimenteren en (jong) professionals op de hoogte zijn van de actualiteit. In analogie met de complexe interactie en dynamiek in de bodem, pleit jongSTRONG voor diversiteit, samenwerking en een nieuw elan voor de jonge bodemprofessional!

Lees hier het artikel.

Geschreven door: het bestuur van JongSTRONG (Gerard Ros (NMI), Saskia van Miltenburg (MWH), Meinie Naus (Tauw) en Corinne Koot (Witteveen+Bos))