Artikel over de bruikbaarheid van producten uit mestverwerking in de akkerbouw 

Recent is het artikel met de titel “Agronomic and environmental consequences of using liquid mineral concentrates on arable farms“ geaccepteerd voor publicatie in het wetenschappelijke tijdschrift “Journal of the Science of Food and Agriculture”. Het artikel, dat is geschreven door medewerkers van Alterra en NMI, gaat vooral in op de mogelijkheden van het gebruik van mineralenconcentraten. Geconcludeerd wordt dat de perspectieven voor het gebruik van mineralenconcentraten in de Nederlandse akkerbouw beperkt zijn vanwege het fosfaat dat vaak nog aanwezig is in het mineralenconcentraat, de stikstofwerking die lager is dan 100% en de relatief lage gehalten aan nutriënten. Het artikel kan worden verkregen via de link http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/jsfa.7146/abstract
 

Geschreven door NMI