Aandacht voor andere mineralen

Ruim honderd belangstellenden waren aanwezig op de themamiddag: Goed(e) snijmaïs telen, een hele uitdaging! Deze jaarlijks terugkerende bijeenkomst is georganiseerd door de Commissie Bemesting en Voedergewassen (CBGV). Verschillende onderzoekers en experts gaven hun advies om opbrengstdaling van snijmaïs in de toekomst te voorkomen.

Bij Wim Bussink van NMI lag de nadruk in de inleiding op 'Vervangers voor kunstmestfosfaat?' Hij nam de verschillende kunstmestvervangers, zoals struviet, Humifirst, Physiostart en Iseed onder de loep. De resultaten van de verschillende producten zijn wisselend. Als alternatieven voor kunstmestfosfaat ziet hij mogelijkheden voor het toepassen van drijfmest in de rij en in de toekomst ziet hij mogelijkheden voor het herwinnen fosfaat uit mest. Daarnaast blijft het belangrijk aandacht te houden voor de zuurtegraad van de bodem en het toedienen van mineralen als kali en zwavel.

Lees hier het hele verslag van de bijeenkomst

Lees hier een in Plattelandspost verschenen artikel over dit onderwerp

 

Geschreven door NMI