Er waren vermoedens van verontreinigde grond bij een melkveebedrijf dat graslandpercelen gebruikt in de polder Oosterland bij Haren in de provincie Groningen, maar onderzoek heeft uitgewezen dat de bodem in orde is. Het melkveebedrijf wordt al jaren geconfronteerd met een hoge sterfte onder de koeien. De dieren vertonen een vreemd gedrag en reageren volkomen onvoorspelbaar. De koeien breken door de afrastering, rennen een sloot in en zijn onbenaderbaar. De polder Oosterland ligt naast een oude vuilstort en is jarenlang een overloopgebied geweest van een niet goed functionerende waterzuivering. Vandaar dat de oorzaak van de problemen in een vervuilde bodem werd gezocht.

Het melkveebedrijf in Haren telt circa 300 koeien. Er graasden gemiddeld 14 koeien van het bedrijf in het Oosterland, achter het natuurgebied Friescheveen. Nadat enkele koeien plots overleden, loopt het vee nu elders. Uit bloedonderzoek en sectie door de Gezondheidsdienst voor Dieren werd bij de dode koeien een ernstig tekort aan koper en selenium in het bloed gevonden en een verhoogd gehalte aan ijzer, zink en mangaan. Dat zou kunnen duiden op met zware metalen verontreinigde grond in het Oosterland.

De situatie was voor de gemeente Haren aanleiding om de bodem- en waterkwaliteit in het gebied op 3 plaatsen te laten analyseren. Experts van Terra Bodemonderzoek en het Nutriënten Management Instituut concluderen uit monsters dat de bodem nauwelijks zware metalen bevat en dat het oppervlaktewater schoon is. Wel zitten er weinig koper en selenium in de veengrond. Het NMI heeft de veehouder geadviseerd om de koeien extra van deze mineralen bij te voeren. De veehouder betwijfelt of de oorzaak van de problemen nu zijn achterhaald. Tot een aantal jaren geleden kende het bedrijf nooit gezondheidsproblemen. Bovendien werd al extra koper aan de koeien verstrekt, maar had dat dus geen effect.

bron: Dagblad van het Noorden, 12/12/14

Lees hier de samenvatting van het rapport

 

Geschreven door NMI