Duurzaam bodemgebruik op Brabantse zandgronden

De landbouwpraktijk op de zuidoostelijke zandgronden heeft geleid tot hoge nitraatgehalten in grondwater en hoge fosfaattoestanden in de bodem. Het mestbeleid wordt daarom steeds verder aangescherpt, wat ten koste kan gaan van gewasopbrengsten en het organische stofgehalte in de bodem. In Bodem van december is een artikel verschenen met betrekking tot dit onderwerp.

Lees hier het volledige artikel

 

Geschreven door NMI