Perspectieven voor boeren, bodem en water

Op 8 oktober is een bijeenkomst gehouden in Assen over het belonen van milieuprestaties in de landbouw. De bijeenkomst was georganiseerd door SKB en ging met name in op het gebruik van de kringloopwijzer in de melkveehouderij. Er waren o.a. vertegenwoordigers vanuit de landbouw, milieu, de zuivelsector, provincies, waterschappen en onderzoek aanwezig. Tijdens de bijeenkomst is tevens het Position Paper "Perspectieven voor boeren, bodem en water" uitgereikt. In dit document staan twee projecten centraal, waaronder de SKB-showcase "de bodem als basis voor duurzame landbouw en schoon water", waarvan NMI penvoerder is.

Bekijk hier het verschenen position paper

Geschreven door NMI