Bodemverbeteraars en de bodembiologie

Begin 2010 is, in opdracht van Productschap Akkerbouw en anderen*, een zesjarige veldproef aangelegd op 3 kleilocaties en 2 zandlocaties verspreid over Nederland om het effect van verschillende bodemverbeteraars te bepalen. De effecten van bodemverbeteraars op gewasopbrengst en –kwaliteit worden bepaald. Ook worden diverse chemische, fysische en biologische bodemparameters gemeten. NMI en PPO-AGV voeren de proef uit.

Lees hier verder

Bekijk hier de bijbehorende poster

 

 

Geschreven door NMI