Afgelopen voorjaar heeft SFR in samenwerking met NMI een haalbaarheidsstudie uitgevoerd om na te gaan of het mogelijk is om door aanpassing van de voeding de ammoniakemissie in de melkveehouderij met meer dan 10% te reduceren. Daarbij is ook gekeken naar het minimaliseren van risico's voor diergezondheid en de melkproductie en de kans op een succesvolle implementatie en acceptatie door de praktijk. Deze haalbaarheidsstudie werd gefinancierd vanuit de SBIR regeling.

Lees verder op de website van Schothorst Feed Research