Eind vorig jaar is het Nutriënten Management Instituut (NMI B.V.) een strategische samenwerking aangegaan met de HLB-groep. Een mooie kans om een nog bredere én praktische invulling te geven aan een duurzame landbouw. NMI en HLB zijn hierin complementair. NMI ontwikkelt toepasbare kennis over bodem, bemesting, circulaire meststoffen en landbouwkundig handelen in relatie tot gewasopbrengsten, waterkwaliteit en natuurontwikkeling. HLB ontwikkelt toepasbare kennis op het gebied van plant- en bodemgezondheid en is gespecialiseerd in ziekten, plagen en onkruiden in de open teelten. HLB en NMI combineren beide onderzoek, diagnose en advies en hebben een schat aan data en praktische kennis.

U kunt ook in de toekomst op ons bouwen, zoals u van ons gewend bent!

Tijdens de jaarlijkse themamiddag van de Commissie Bemesting Grasland en Voedergewassen (CBGV) op 6 februari 2020 staan de verschillende aspecten van mais en gras in vruchtwisseling of continu telen centraal. Er zijn veel vragen en beelden over wat een goede aanpak is en wat daarvan de conquenties voor onder andere bemesting en productie zal zijn.

Wim Bussink van het NMI zal aan deze themadag een bijdrage leveren. Meer informatie over dit onderwerp vindt u op de website van de Verantwoorde Veehouderij.

Bekijk hier het volledige programma van de themamiddag.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Wim Bussink, email Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., tel. 06 2903 7096 

In het kader van de subsidie regeling ‘Waardenetwerken’ van de Provincie Limburg heeft NMI 2 jaar 10 melkveehouders in noord Limburg op bedrijfsniveau begeleid om samen de nitraatdoelstelling van 50 mg NO3/l in het grondwater te halen. Om de doelstelling te behalen zijn bedrijfsspecifieke maatregelen opgesteld waarmee de melkveehouder aan de slag ging. Met ondersteuning van diverse metingen (mest-, gras- en nitraatanalyses en de penetrometer) zijn de maatregelen getoetst om ook de deelnemers van de werking van de diverse maatregelen te overtuigen. Met de evaluatieronde tijdens de slotbijeenkomst gaven de deelnemers aan dat voornamelijk de penetrometer metingen en de nitraat analyses erg veel inzicht gaven in hun bodem en de gevolgen van bepaalde handelingen. Al met al een zeer geslaagd project waar de boeren oprecht aangaven dat ze veel hebben geleerd. Een uitgebreider artikel met resultaten is te lezen op de website van de LLTB.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Wim Bussink, e-mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., tel. 06 2903 7096

De kwaliteit van het grond- en oppervlaktewater in Nederland is de afgelopen decennia weliswaar verbeterd, maar is op veel plekken nog niet op orde. De landbouwsector lanceerde daarom in 2017 een lijst met vrijwillige maatregelen om uitspoeling van meststoffen tegen te gaan. Om het nemen van maatregelen makkelijker te maken is een kaart ontwikkeld die voor elk landbouwperceel in Nederland aangeeft welke vrijwillige maatregelen kansrijk zijn. Deze maatregelenkaart is voor iedereen beschikbaar en wordt in 2020 verder doorontwikkeld. De kaart biedt een basis om met verschillende partijen te werken aan een betere waterkwaliteit.

Lees hier het in H2O verschenen artikel verder.

Start hier de door NMI in samenwerking met WEnR, Deltares, KWR, RIVM en Boerenverstand ontwikkelde applicatie en bekijk hier de tweet met betrekking tot de maatregelenkaart.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Debby van Rotterdam, e-mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., tel. 06 2517 9329